Двустранни отношения

Bulgaria

Общи сведения

Дипломатическите отношения между Република Армения и България са установени на 18 януари 1992 г.

На 15 април 2011 г. извънредният и пълномощен посланик на Република Армения Арсен Схоян връчва акредитивните си писма на президента на Република България.

На 22 юни 2012 г. извънредният и пълномощен посланик на Република България Георги Карастаматов връчва акредитивните си писма на президента на Република Армения.

На 1 октомври 2007 г. Ехиазар Узунян е назначен за почетен консул на Република Армения в Пловдив, като консулският му окръг обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Хасково и Кърджали.

Посещения

България

1995 г. Президент Левон Тер-Петросян
2003 г. Президент Роберт Кочарян
2005 г. Президент Роберт Кочарян
2007 г. Министър на външните работи Вардан Осканян
2008 г. Президент Серж Саркисян

Армения

2012 г. Министър-председател Бойко Борисов
2007 г. Министър-председател Сергей Станишев
2006 г. Председател на НС Георги Пирински
2005 г. Министър на външните работи Соломон Паси
2004 г. Президент Георги Първанов
1999 г. Президент Петър Стоянов

Договори

 • Протокол между правителството на Република Армения и правителството на Република България за установяване на дипломатически отношения, подписан в София на 18 януари 1992 г.
 • Спогодба за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република Армения и правителството на Република България, подписана в София на 25 април 1994 г.
 • Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република Армения и Република България, подписан в София на 10 април 1995 г.
 • Договор за екстрадиция между Република Армения и Република България, подписан в София на 10 април 1995 г.
 • Договор за правна помощ по граждански дела между Република Армения и Република България, подписан в София на 10 април 1995 г.
 • Договор за правна помощ по наказателни дела между Република Армения и Република България, подписан в София на 10 април 1995 г.
 • Договор между правителството на Република Армения и правителството на Република България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан в София на 10 април 1995 г., в сила от 27 март 1996 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за международни автомобилни превози, подписана в София на 10 април 1995 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за въздушни съобщения, подписана в София на 10 април 1995 г.
 • Споразумение за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република Армения и Министерството на отбраната на Република България, подписано в Ереван на 3 септември 1996 г.
 • Споразумение за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи и националната сигурност на Република Армения и Министерството на вътрешните работи на Република България, подписано в София на 8 юли 1998 г., в сила от 20 август 1999 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност, подписана в Ереван на 1 декември 1999 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество в областта на пощите и далекосъобщенията, подписана в Ереван на 1 декември 1999 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за международни комбинирани превози и товари, подписана в Ереван на 1 декември 1999 г.
 • Спогодба за сътрудничество между Министерството на статистиката, държавния регистър и анализи на Република Армения и Националния статистически институт на Република България, подписана в Ереван на 1 декември 1999 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество в областта на туризма, подписана в Ереван на 1 декември 1999 г., в сила от 2 август 2000 г.
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта стандартизацията, метрологията и сертификацията, подписана в Ереван на 1 декември 1999 г., в сила от 10 май 2000 г.
 • Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество между Министерството на селското стопанство на Република Армения и Министерството на земеделието и горите на Република България, подписана в Ереван на 11 април 2001 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за установяване на безвизов режим по отношение на притежателите на дипломатически паспорти, подписана в Ню Йорк на 16 септември 2002 г.
 • Консулска конвенция между Република Армения и Република България, подписана в София на 8 септември 2003 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество в областта на здравеопазването, подписана в София на 8 септември 2003 г.
 • Спогодба за сътрудничество между Министерството на градостроителството на Република Армения и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в областта на архитектурата, териториалното устройство и строителството, подписана в София на 27 септември 2006 г.
 • Програма за сътрудничество между правителството на Република Армения и правителството на Република България в областта на образованието и науката за периода 2007-2009 г., подписана на 7 декември 2007 г.
 • Протокол за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република Армения и Министерството на външните работи на Република България, подписан в София на 18 януари 1992 г., преподписан на 29 октомври 2007 г.
 • Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество по търговско-икономически и научно-технически въпроси, подписана в София на 25 април 1994 г., преподписана на 29 октомври 2007 г.
 • Споразумение за сътрудничество в областта на физическото възпитание и спорта между Министерството на спорта и младежките въпроси на Република Армения и Държавната агенция за младежта и спорта на Република България, подписано в Ереван на 13 ноември 2007, в сила от 6 юли 2008 г.
 • Спогодба между правителството на Република Армения и правителството на Република България за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписана в Ереван на 13 ноември 2007 г., в сила от 1 юли 2008 г.
 • Спогодба между Националния архив на Република Армения и Държавна агенция „Архиви” на Република България за сътрудничество в областта на архивите”, подписана в София на 11 декември 2008 г.
 • Програма за мероприятия по сътрудничество в областта на селското стопанство между Министерството на селското стопанство на Република Армения и Министерството на земеделието и продоволствието на Република България, подписана на 13 ноември 2007 г., в сила от 1 юли 2008 г.
 • Програма за сътрудничество между правителството на Република Армения и правителството на Република България в областта на културата, подписана на 12 декември 2007 г.
 • Договор между Ереванската държавна консерватория „Комитас” и Нов български университет, подписан на 11 юли 2008 г.
 • Работна програма за сътрудничество между Съвета за гражданска служба на Република Армения и Министерството на държавната администрация и административната реформа на Република България за периода 2009-2014 г., подписана в София на 11 декември 2008 г.
 • Протокол за извършване на промени в Спогодбата между Република Армения и Република България за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписан в София на 11 декември 2008 г.
 • Протокол за намерения между Министерството на културата на Република Армения и Министерството на културата на Република България за организиране и провеждане на година на българската култура в Република Армения през 2009 г. и на година на арменската култура в Република България през 2010 г., подписан в София на 11 декември 2008 г.
 • Съвместна декларация, подписана по време състоялото се по покана на Националното събрание на Република Армения на официално посещение на делегация на Народното събрание на Република България, 4-7 март 1999 г.
 • Съвместна декларация на Президента на Република Армения и Президента на Република България, Ереван, 1 декември 1999 г.
 • Програма между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката за периода 2000-2002 г., подписана в Ереван на 1 декември 1999 г.
 • Протокол от Втората сесия на Междуправителствената арменско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписан в Ереван на 11 април 2001 г.
 • Съвместна декларация на Президента на Република Армения и Президента на Република България, София, 8 септември 2003 г.
 • Меморандум между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество в областта на евроинтеграцията и в евро-атлантическите структури, подписан в Брюксел на 7 декември 2005 г.
 • Програма между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2003-2006 г., подписана в София на 8 септември 2003 г.
 • Програма между Министерството на културата и въпросите на младежта на Република Армения и Министерството на културата на Република България за сътрудничество в областта на културата за периода 2003-2006 г., подписана в София на 8 септември 2003 г.
 • Програма между правителството на Република Армения и правителството на Република България за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2009-2012 г., подписана в Ереван на 22 април 2009 г.
 • Договор за двустранно сътрудничество между Главното управление за защита и ползване на паметниците на историята и културата при Съвета на министрите на Арменската ССР и Националния институт за паметници на културата на НРБ, подписан на 6 юли 1989 г.

 

Търговско-икономически отношения

Търговски обмен между Армения и България (в хиляди US $ )

  износ внос (според страна на произход на стоката)
2011 152230 102214.6
2012 г. януари-август 85557.4 52927.5

Основни видове стоки (внос)

 • минна химия
 • готови храни
 • каучук
 • гумени изделия и други

Основни видове стоки (износ)

 • изделия на минната промишленост
 • нескъпоценни метали и др.

 

Последна актуализация към ноември 2012 г.

 

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза