Гражданство

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСТВО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Решения на правителството на Република Армения, осигуряващи прилагането на „ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСТВО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ”

Пояснения по някои въпроси, свързани с придобиването на гражданство на Република Армения и двойното гражданство.

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза