Удостоверение за съдимост

Удостоверението за съдимост (познато също удостоверение за „чисто полицейско досие”) може да се получи от дипломатическите представителства и консулските учреждения на Република Армения в чужбина (натиснете тук за списък) и от консулското управление на Министерството на външните работи на Република Армения.

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза