Информация, работно време

Адрес: ул. „Загоричане” № 3, 1111, София, Република България

Tel: + (359) 2 946 12 72, + (359) 2 946 12 73

Fax: + (359) 2 946 12 74

email:

Работно време (понеделник – петък): 09.00 – 18.00, почивка 13:00-14:00

Приемно време на консулската служба: 09.30 – 12.30

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза