Външна политика

Външната политика на Република Армения е насочена към укрепването на външната сигурност на страната, осигуряване на благоприятни външни условия за развитие на държавата, представяне на позициите на Армения в сферата на международните отношения, повишаване на ефективността на защита на интересите на Републиката и нейните граждани в чужбина, задълбочаване на ангажираността в международните организации и процеси, по-нататъшно укрепване на сътрудничеството с приятелските и партньорските страни, както и към решаването на регионалните проблеми и създаването на атмосфера на сътрудничество.

Една от целите на външната политика на Република Армения е да се осигури възприемането и подкрепата на позициите на Армения от страна на международната общност.

Една от основните задачи на външната политика е мирното и справедливо решаване на карабахския проблем на основата на самоопределението на народа на Арцах.
Уреждането на проблема в Нагорни Карабах ще се основава на следните принципи:

  • необходимо е правото на самоопределение на народа на Арцах да получи международно признание и да се създадат условия за неговото реализиране;
  • трябва да се осигури безопасността на населението и на границите на Република Нагорни Карабах;
  • Република Армения и Република Нагорни Карабах трябва да имат обща граница.

Споразумението между всички страни в карабахския конфликт трябва да включва в един пакет решенията на всички проблеми и механизмите, които трябва да осигурят реализацията на тези решения.

Армения е последователна в укрепването и задълбочаването на специфичното стратегическо сътрудничество и съюзническите отношения с Русия, които се основават на традиционните връзки между двата народа. Армения отдава важно значение на развитието и задълбочаването на приятелските партньорски отношения и на укрепването на сътрудничеството със САЩ.

Един от приоритетите на външната политика на Армения е сближаването с европейското семейство на основата на общите ценности и поетите в рамките на сътрудничеството с европейските структури и организации задължения.

Армения отдава голямо значение на нормалните отношения със съседните страни. Армения се обявява за и се стреми към установяване на отношения, базирани на отворените граници и партньорството в региона, като винаги е готова да води конструктивен и реалистичен диалог.

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза