Признаване на геноцида

За по-подробна информация моля посетете www.genocide-museum.am

Какво означава арменски геноцид?

Кланетата на арменското население в Османската империя през Първата световна война се наричат арменски геноцид.

Тези кланета са осъществени от правителството на младотурците в различни области на Османската империя.

Първият отзвук на тези събития е съвместната декларация на Франция, Русия и Великобритания от 24 май 1915 г., в която насилията над арменския народ се определят като „престъпление срещу човечеството и цивилизацията”. Страните смятат, че турското правителство е отговорно за извършеното престъпление.

Защо бе осъществен арменският геноцид?

При започването на Първата световна война в стремежа си да запази останките от отслабената Турска империя, младотурското правителство възприема политиката на пантюркизъм - създаване на огромна турска империя, която, простирайки се до Китай, би обединявала всички тюркоезични народи от Кавказ и Средна Азия. Планът предвижда турцизиране на всички национални малцинства. Арменското население се разглежда като основно препятствие при осъществяването на този план.

Макар че геноцидът е бил планиран още през 1911-1912 г., младотурците използват началото на Първата световна война като удобен повод за неговото осъществяване.

Колко души загинаха по време на арменския геноцид?

В навечерието на Първата световна война в Османската империя живеят повече от два милиона арменци. Около милион и половина от тях са избити в периода 1915-1923 г. Останалите са насилствено помохамеданчени или намират убежище в други страни.

Механизъм на осъществяване на геноцида

Геноцидът е организирано унищожаване на хора, чиято основна цел е да се сложи край на тяхното колективно съществуване. Следователно за извършването на геноцид е необходимо централизирано планиране и вътрешен механизъм за неговата реализация, което пък превръща геноцида в държавно престъпление, след като само държавата разполага с всички ресурси, които могат да се използват за осъществяването на такава политика.

Със започналите на 24 април 1915 г. арести на стотици арменски интелектуалци (предимно в столицата Цариград) и тяхното избиване малко след това се слага началото на първия етап от изтребването на арменското население. Впоследствие разпръснатите по света арменци започват да отбелязват 24 април като Ден на възпоменаване на паметта на жертвите на арменския геноцид.

Вторият етап от осъществяването на арменския геноцид е свързан с мобилизацията на близо 60 хиляди арменци в турската армия, които малко по-късно са обезоръжени и избити от своите турски „колеги”.

Третият етап на геноцида е белязан от убийствата на жени, деца и старци, от депортирането им към сирийската пустиня. По време на депортацията стотици хиляди са избити от турски войници и полицаи или от кюрдски разбойнически банди, други измират от глад и болести по пътя. Хиляди жени и деца са насилени. Десетки хиляди са насилствено помохамеданчени.

И накрая, последният етап от арменския геноцид – всеобщото и абсолютно отричане от страна на турското правителство на масовите депортации и унищожаването на арменския народ в собствената му родина. Въпреки продължаващия процес на международно признаване на арменския геноцид, Турция продължава да се бори против истината с всякакви средства, включително и чрез фалшифициране на историята, пропагандни кампании, лобинг и др.

 

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза