Вести

СРЕЩА НА ПОСЛАНИК САРГСЯН С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО БЪЛГАРИЯ – АРМЕНИЯ

23.06.2016

На 3 юни посланикът на Република Армения в България Армен Саргсян се срещна в Народното събрание с членовете на парламентарната група за приятелство България – Армения.

Ръководителят на групата за приятелство Атанас Зафиров поздрави посланика на Република Армения по повод началото на неговата дипломатическа мисия, изтъкна значението на работните отношения между парламентарната група и посолството на Република Армения в България и изрази надежда, че новоназначеният посланик ще има значителен принос за задълбочаването и развитието на това сътрудничество.

Атанас Зафиров отбеляза със задоволство разширяването на състава на парламентарната група за приятелство.

По време на срещата страните обсъдиха широк кръг въпроси, свързани с развитието на търговско-икономическите отношения и туризма между Армения и България. Събеседниците подчертаха ролята на парламентарната дипломация за развитието на двустраннните отношения, като в този контекст изтъкнаха значението на организирането на двустранни посещения, включително и на равнище парламентарни групи.

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза