Нотариални услуги

Консулска заверка и нотариални действия

а) Консулска заверка в посолствата и консулствата

Целта на консулската заверка е да се изясни и установи истинността на положените върху документите подписи, както и тяхното съответствие със законите в приемащата страна. Съответният служител на дипломатическото представителство или консулското учреждение на Република Армения заверява документите и актовете, съставени с участието или издадени от компетентните органи в неговия консулски регион. По правило това са документи и актове, заверени от външното ведомство на приемащата държава. Компетентните органи в Република Армения разглеждат подобни документи само при наличие на консулска заверка, ако не е предвидено друго с международните договори на Република Армения, в които участват Република Армения и приемащата страна. Не подлежат на заверка документи и актове, които противоречат на законодателството на Република Армения, или по своето съдържание могат да навредят на интересите на Република Армения, или съдържат накърняваща честта и достойнството на гражданите на Република Армения сведения.

б) Консулска заверка в консулското управление на МВнР на Република Армения

Консулското управление на МВнР на Република Армения приема документи за консулска заверка в понеделник, вторник, четвъртък и петък от 11.00 до 12.00 ч.през входа на МВнР на улица „Амирян”. От консулското управление на МВнР се удостоверяват следните документи:

 • Издадени от учебните заведения в Република Армения документи за завършено образование, извлечения от тях и съставени въз основа на тях сведения. Ако държавата, в която ще се използва документът, участва в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция за APOSTILLE), документът се удостоверява с APOSTILLE (натиснете тук, за да се запознаете със списъка на държавите, които участват в конвенцията).
 • Заверени по нотариален път документи с арменски произход, предназначени за ползване в държави, които не са се присъединили към гореспоменатата конвенция, след удостоверяване от страна на началника на нотариалния отдел на министерството на правосъдието на Република Армения.
 • Издадени или удостоверени от акредитираните в Република Армения чуждестранни дипломатически представителства документи и актове, които са предназначени за ползване на територията на Република Армения.

БЕЛЕЖКА

 1. Държавната такса за заверка на документи или удостоверяване с APOSTILLE в консулското управление на МВнР на Република Армения е в размер на 5000 арменски драма. Сумата се заплаща във всяка банкова институция в Република Армения по сметка 900005163515.
 2. Срокът за изпълнение на услугата е 2 работни дни. Консулското управление на МВнР на Република Армения си запазва правото да отправи питания до ведомствата, които са издал даден документ, за установяване на неговата истинност. В такива случаи срокът за извършване на услугата се удължава до получаване на отговор на запитването.

Нотариални действия

Дипломатическите представителства и консулските учреждения на Република Армения в чужбина имат правомощия да заверяват по нотариален ред предназначените за ползване в Република Армения документи. Те могат да легализират и онези документи, предназначени за ползване в чужди държави, които по един или друг начин се отнасят до гражданите на Република Армения , както и принадлежащи на чужди граждани документи или техни копия, които се отнасят до тяхната дейност или пребиваване в Армения.

Дипломатическите представителства и консулските учреждения могат да извършват следните нотариални действия:

 • Заверяват сделки, договори, пълномощни, споразумения и др.;
 • предприемат действия за опазване на наследствено имущество;
 • удостоверяват истинността на копия (ксерокопия) на документи и извлечения от тях;
 • удостоверяват истинността на положените върху документи подписи;
 • удостоверяват истинността на превода на документи от един език на друг;
 • удостоверяват, че даден гражданин е жив, както и факти, свързани с неговото местонахождение;
 • удостоверяват идентичност на дадено лице и фотографското изображение на същото;
 • удостоверяват момента на представяне на документи;
 • приемат документи за съхранение.

БЕЛЕЖКИ

С таксите за консулска заверка и нотариални действия можете да се запознаете тук.

За получаване на допълнителна информация за реда на извършване на консулски заверки и нотариални действия можете да се свържете с най-близкото дипломатическо представителство или консулско учреждение на Република Армения (натиснете тук за списък).

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза