Удостоверение за завръщане в Република Армения (пасаван)

Удостоверението за завръщане в Република Армения е временен еднопосочен документ за пътуване, който се издава за завръщане от чужди страни в Армения. Удостоверението за завръщане се дава на граждани на Армения, които са изгубили паспорта си, които трябва да пътуват спешно за Армения и които нямат време да сменят своя негоден за употреба паспорт (вкл. паспорти на бившия Съветски съюз и приложения за деца в паспортите на Република Армения), а така също и на лица, които имат статут на бежанци в Армения, или пребивават в Армения като лица без гражданство.

За да получите удостоверение за завръщане в Република Армения или за по-подробна информация, молим да се обърнете към най-близката дипломатическа или консулска мисия на Република Армения (натиснете тук за списъка на мисиите).

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза