Образование в Армения

Армения е един от водещите научни центрове в бившия Съветски съюз. Още от 1960 г. хората с диплома са 99 процента от населението на републиката. Крайъгълен камък в основите на науката и образованието на Армения са приложните науки – физика, математика, химия, микробиология, архитектура и медицина. Днес в страната с 3,2 милиона население има 18 държавни университета, 8 от които имат международно управление, повече от 20 са частните университети. Много от университетите в Армения имат хиляди чуждестранни студенти, лектори и аспиранти от цял свят. По-долу можете да намерите списък на държавни университети със съответни препратки, както и кратко представяне на предлаганото от тях образование по специалности. По-подробна информация може да се намери, като се посетят електронните сайтове на представените университети.

 

Еревански държавен университет

Основан през 1919 г.
Факултети по: история, арменска филология, химия, физика, икономика, математика, биология, география, геология,право, руска филология, изтокознание, журналистика, философия и психология, информатика и приложна математика, радиофизика, социология, механика, романо-германски филологии, международни отношения, богословие.
Преподава се на арменски, руски и английски език.
Сайт: www.ysu.am
 

Еревански държавен медицински университет „Мъхитар Хераци”

Основан през 1919 г.
Факултети по: обща медицина, стоматология, фармация, военна медицина.
Преподава се на арменски, руски и английски език.
Сайт: www.ysmu.am
 

Държавен инженерен университет на Армения

Основан през 1933 г.
Департаменти по: компютърни системи и информатика, минно инженерство и металургия, кибернетика, математика, машиностроене, механика и машинознание, радио и информационни системи, социалнополитически дисциплини и обща икономика, транспортни системи, химическа промишленост и околна среда, електропромишленост, енергетика, чужди езици.
Сайт: www.seua.am/eng
 

Еревански държавен филологически университет „Валери Брюсов”

Основан 1935 г.
Факултети по: чужди езици (английски, френски, немски, испански, италиански, гръцки, персийски, руски език, литература и чужди езици (английски, испански, немски, френски), езикознание и междукултурно сътрудничество (вкл. психология, международен туризъм, международна журналистика и политология).
Преподава се на арменски, руски, английски и други езици.
Сайт: www.brusov.am
 

Еревански държавен икономически институт

Основан 1975 г.
Факултети по: обща икономика, мениджмънт, финанси и счетоводство,търговия и маркетинг, кибернетика.
Преподава се на арменски, руски и английски език.
Сайт: www.ysine.am/eng
 

Руско-арменски (славянски) държавен университет

Основан 1997 г.
Факултети по: приложна математика и информатика, икономика, политология, журналистика, социално-културно обслужване и туризъм, приложна физика, право, медицина и биология, лингвистика, психология, чужди езици.
Преподава се на руски език.
Сайт: www.rau.am
 

Френски университет в Армения

Основан 2003 г.
Факултети по: търговия, мениджмънт, право.
Преподава се на арменски и френски език.
Сайт: ufar.am/U
 

Американски университет на Армения

Основан 1991 г.
Факултети по: промишлен инженеринг и системно управление, компютри и информатика, медицински науки, английски програми, право, бизнес и мениджмънт, политология и международни отношения.
Преподава се на английски език.
Университетът предлага дипломи само за магистърска степен и сертификатни програми. Кандидатите трябва да имат бакалавърска степен.
Сайт: www.aua.am

 

МВнР РА
Официален сайт
Двойно
гражданство
Електронна
виза
Формуляри
за виза